Veiksmai atsitikus draudiminiam įvykiui

Atkreipkite ypatingą dėmesį!

- Atsitikus draudiminiam įvykiui, Draudėjas arba bet kuris kitas asmuo privalo per patį trumpiausią laikotarpį pranešti apie įvykį polise nurodytu visą parą dirbančios Draudimo bendrovės pagalbos tarnybos, aptarnaujančios atitinkamą šalį, telefonu.

- Jei grįžus į Lietuvą Jums liko kokių nors neapmokėtų sąskaitų arba čekių, būtina kaip įmanoma greičiau poliso taisyklėse nustatyta tvarka pateikti prašymą atlyginti žalą ir visus reikiamus dokumentus "InterRisk Vienna Insurance Group" AAS žalų sureguliavimo departamentui

Atsitikus draudiminiam įvykiui, skambinti nurodytais telefono numeriais:

Šalis kurioje esate
Telefono numeris veikiantis visą parą
Turkija
+90 242 248 14 74
Kitos pasaulio šalys
+7 495 135 10 37
ЛечАссист
Baltarusija
+375 29 103 64 24

Pareiškimą dėl žalos atlyginimo galima išsiųsti paštu: adresas A. Goštauto g. 8-125, LT-01108 Vilnius arba į savo turistinę įmonę.

Tam, kad būtų nuspręstą dėl patirtos žalos dydžio apmokėjimo reikalingi šie dokumentai.
Visoms rizikoms:
a) Prašymas Draudiko patvirtinta forma;
b) draudimo poliso;
c)  Paso kopija ar kito dokumento patvirtinančio asmenybę, pateikus originalą;
d) atitinkamos įstaigos išduotų dokumentų originalai, kurie patvirtintų įvykio atsiradimą bei žalos dydį;
e) Papildomi dokumentai reikalaujami Draudiko.