Draudimo programos

Draudimo programų aprašymas ir išmokų išmokėjimo sąlygos.
 
Siekiant apsaugoti turistus nuo nereikalingų netikėtumų, parengtos specialios draudimo programos.Jos apima keliautojų medicininį draudimą, bagažo draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, turistų civilinės atsakomybės draudimą ir kitas kelionės metu aktualias draudimo rizikas.
"InterRisk Vienna Insurance Group" AAS Jums siūlo 3 draudimo programas – Ekonominę, Verslo ir V.I.P.
Kiekvienos programos pagrindas – medicininių išlaidų ir medicininio transportavimo išlaidų, kurias tektų patirti netikėtos ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju, draudimas.

 
Atsižvelgiant į Jūsų kelionės tikslą ir naudojamą transporto rūšį, mes galime Jums pasiūlyti skirtingas draudimo programas.

- Jei Jūs keliaujate autobusu arba traukiniu, patariame pasirinkti Ekonominės klasės (pagrindinę) programą, kuri apima visas būtinąsias medicinines išlaidas ir medicininį transportavimą, neatidėliotiną stomatologinę pagalbą, komunikacinę ir informacinę pagalbą (telefono skambučių medicininės pagalbos tarnybų numeriais apmokėjimas).
 
- Jei Jūs ruošiatės skristi lėktuvu, patariame pasirinkti Verslo klasės programą, į kurią be pagrindinės programos įtrauktos ir tokios rizikos kaip bagažo draudimas, negalėjimas išvykti į kelionę, civilinės atsakomybės tretiesiems asmenims draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – papildoma vienkartinė kompensacija, apskaičiuojama pagal procentinę padarytos žalos sunkumo laipsnio dalį.
 
- Jei Jūs planuojate kelionę automobiliu, siūlome pasirinkti V.I.P. klasės programą, kuri papildo Verslo klasės programą rizikomis, apimančiomis pagalbos užsienio valstybės teritorijoje organizavimą atsitikus kelių eismo įvykiui, papildomą apsaugą nuo rizikų nelaimingo atsitikimo metu (invalidumas, mirtis ir traumos).Taip pat V.I.P. klasė apima slidinėjimo inventoriaus draudimą, kuris yra aktualus, jei Jūs važiuojate slidinėti ir gabenatės savo slidinėjimo įrangą.
 
 

Draudimo išmokos (žalos atlyginimas).
 

Priklausomai nuo pasirinktos draudimo programos, draudimo sumos, laiko ir Jūsų kelionės maršruto, draudimo įmoka gali svyruoti nuo 0,30 iki 4,20 EUR už dienaą vienam asmeniui.
 
Taip pat "InterRisk Vienna Insurance Group" AAS siūlo nuolaidas nuolatiniams klientams, šeimoms, turistinėms grupėms, o taip pat tiems kurie vyksta į užsienį mokytis, tai derinama individualiai.
 
Dėmesio!Mes Jums siūlome maksimalų apdraustų rizikų komplektą už itin prieinamą kainą!

Draudimo programos:
Draudimo rizikos
Ekonominė klasė Draudimo suma/ atsakomybės limitas iki 10 000 Eur
Ekonominė klasė Draudimo suma/ atsakomybės limitas iki 30 000 Eur
Ekonominė klasė Draudimo suma/ atsakomybės limitas iki 75 000 Eur
Biznio klasė Draudimo suma/ atsakomybės limitas iki 100 000 Eur
V.I.P. klasė Draudimo suma/ atsakomybės limitas iki 100 000 Eur
Medicininės išlaidos/ hospitalizacija

 
 
 
Transportavimas/ evakuacija/ repatriacija
 
 
Organizacija atgabenimo į nuolatinę gyvenamąją vietą
 
 
Giminaičių evakuacija, kurie lydi Apdraustąjį  
 
Komunikacinė ir informatyvioji pagalba
 
 
 
Odontologo pagalba
 
 
 
 
Trečiojo asmens vizitas esant kritinei situacijai
 
 
Atsakomybė už žalą padarytą tretiesiems asmenims
 
 
 
Apdraustojo pavadavimas trečiojo asmens
 
 
 
 
Išlaidos susijusios su juridine pagalba
 
 
 
 
Bagažo sugadinimas, praradimas
 
 
 
 
Bagažo vėlavimas
 
 
 
 
Reiso vėlavimas
 
 
 
 
 
Negalėjimas vykti į kelionę/ kelionės nutraukimas
 
 
 
 
Draudimas nuo nelaimingo atsitikimo (iki 16 metų)
 
 
 
 
Draudimas nuo nelaimingo atsitikimo (nuo 16 metų)
 
 
 
Paso draudimas
 
 
 
Slidinėjimo inventoriaus vėlavimas
 
 
 
 
Slidinėjimo įrangos vagystė arba sugadinimas dėl nelaimingo atsitikimo
 
 
 
 
 
Išlaidos susijusios su eismo įvykiu