Muitinės garantijų draudimas

Bet kuriam klientui, kuris vykdo muitinės procedūras su bet kokiu kroviniu, kuris kerta Latvijos sieną, "InterRisk Vienna Insurance Group" AAS siūlo gauti laidavimo raštą, t.y. vienas laidavimo iš rušių remiantis LV teisėtumu, kurio gali pareikalauti muitinės įstaigos, tam kad būtų sudengta skola muitinei.
Ši draudimo rūšis atleidžia įmonę skubos tvarka sumokėti užstatą, tokiu atveju, suteikiama galimybė atsidėti mokesčių bei muitų sumokėjimą. Draudimo bendrovė gali prisiimti atsakomybę prieš Latvijos valstybe, už tai, kad vežėjas (užstato gavėjas) užbaigs atitinkamą muitinės procedūrą ar sumokės muito bei kitus mokesčius.

"InterRisk Vienna Insurance Group" AAS viena iš draudimo bendrovių Latvijoje, pasirašiusi sutartš su Įstaiga valstybės ir įgavusi užstato davėjo statusą.
Verslininkas pagal savo reikiamuma gali pasirinkti/ naudoti vieną iš pateikiamų variantų:
  • Vienkartinė garantija skirta atlikti vieną ikimuitinę ar muitinę procedūrą. Garantijos suma atitinka pilną sumą mokamą muitinės įstaigai, kurią būtina sumokėti norint prekes išleisti laisvai cirkuliuoti.
  • Bendroji garantija naudojama ilgesniam laikotarpiui ( iki vienų metų) ir maksimaliai galimai skolos sumai prieš muitinę.Ne mažesniai kaip 100.000 Latų sumai pagal bendrają garantiją remiantis LV normativyniu aktu atsižvelgiant kad tai yra akcizinės prekės, kitiems kroviniams ne mažesniai kaip 50.000 Latų sumai.
 
Garantijos sistema skirta visoms muitinės procedūroms: tranzitui, eksportui, įvežimui į muitinės sandėlį, atvežimas ir išvežimas perdibimo procedūroms ir t.t