Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Jūsų įmonė užsiima statybos arba projektavimo darbais, siūlo buhalterines ar auditoriaus paslaugas, Jūs bankroto administratorius, daktaras ar teisininkas? Jūsų veikla tiesiogiai susijusi su žala tiesiogiai padaryta asmens gyvybei, sveikatai arba trečiųjų asmenų turtui. Atsakomybės draudimas leis Jums savo finansinias pareigas perkelti draudimo bendrovei, reguliuojant kilusias pagrįstas trečiųjų asmenų pretenzijas.
 
Profesinės civilinės atsakomybės draudimas padės Jums apsaugoti savo interesus, jeigu neatsižvelgiant į jūsų veikimą ar neveikimą , to nenorint, tretiesiems asmenims bus padaryta sekanti žala:
  • Finansinė žala tretiesiems asmenims
  • Žala padaryta asmens sveikatai arba trečiojo asmens gyvybei, įskaitant teismines išlaidas
  • Trečio asmens turto apgadinimas
 
Draudimo suma (atsakomybės limitas) nustatomas pagal šalių susitarimą, atsižvelgiant į galimus potencialius nuostolius, kurie gali būti padaryti tretiesiems asmenims atsižvelgiant į Jūsų vykdomą veiklą, arba limitą, nustatytą Ministrų kabineto taisyklėmis, jeigu atsakomybės draudimas yra privalomas.
 
Draudimo tarifas (įmoka) skaičiuojama individualiai ir priklauso nuo:
 
  • Veiklos rūšies ir metinės įmonės / asmens apyvartos;
  • Kiekio bei kvalifikacijos apdraudžiamų asmenų;
  • Pasirinktos draudimo sumos ir besąlyginės išskaitos;
  • Žalų kiekio už praėjį laikotarpį