Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

"InterRisk Vienna Insurance Group" AAS bendrosios civilinės atsakomybės draudimas apsaugos Jus nuo nenumatytų išlaidų atsiradusių turto ar sveikatos atvejuŠ
 
  • eksploatuojant įvairius objektus (ofisus, pastatus, gamybinės patalpos ir kita) – turto valdytojo atsakomybė/ turto savininko;
  • Jūsų organizuojamo renginio metu – renginių organizatoriaus civilinė atsakomybė;
  • Pagal vartojimo/ plačiai naudojamos produkcijos – produkto civilinė atsakomybė;
  • Taip pat kitais atvejais.
Draudiminis įvykis – tai įvykis, kuris įvyksta apdrostoje teritorijoje, kuris remiantis Latvijos respublikos civiliniu kodeksu įvardijamas kaip apdraustojo atsakomybė už padarytą žalą tretiesiems asmenims. Labiausiai paplitusios priežastys dėl ko kyla atsakomybė – ugnis, vandens nutekėjimas, inžinerinių komunikacijų avarijos.
 
Draudimo sumą (atsakomybės limitas) nurodomas draudėjo pageidavimu, drauge "InterRisk Vienna Insurance Group" AAS specialistai gali pasiūlyti rekomendacijas išsirenkant optimalų atsakomybės limitą.

Draudimo tarifas (įmoka) priklauso nuo:
  • Vykdomos veiklos rūšies;
  • Apdraustųjų kiekio;
  • Pasirinkto atsakomybės limito bei besąlyginės išskaitos;
  • Pretenzijų kiekio už praeitus metus.