Apsaugos įmonių civilinės atsakomybės draudimas

Fizinis arba juridinis asmuo, kuris gavo specialų leidimą (licenziją) dėl galimybės dirbti apsaugos įmonėje bei teikia apsaugos paslaugas (įmonės ar įmonių eilė, kurie atlieka apsaugos įmonės funkcijas paga lsaugomą objektą), privalo apdrausti savo civilinę atsakomybę dėl žalos, padarytos tretiesiems asmenims, remiantis galiojančiom taisyklėm patvirtintom ministrų kabineto Latvijos respublikos.

"InterRisk Vienna Insurance Group" AAS siūlo draudimo paslaugas įmonėms, kurios teikia apsaugos paslaugas, dėl žalos padarytos darbo metu:
 
  • trečiųjų asmenų gyvybei bei sveikatai,
  • trečiųjų asmenų turtui, tame tarpe ir vagystės metu,
  • žalos sureguliavimo išlaidas.
Atsakomybės limitas (draudimo suma) – 10 % nuo metinės apyvartos, bet ne mažiau negu 100 000 Latų per metus. Už žalą patirtą dėl vagystės su įsilaužimu arba užpuolimo sublimitas ne daugiau kaip 25 % nuo minimalios atsakomybės sumos.

Draudimo sutartis sudaroma ne mažesniam kaip vienų metų laikotarpiui.
 
  • Draudimo tarifas (įmoka) priklauso nuo:
  • Apsaugos rūšies (fizinės/ techninės),
  • Saugomų objektų skaičiaus,
  • Apsaugos įmonės apyvartos,
  • Darbuotojų kiekio ir patirties,
  • Atsakomybės limito bei išskaitos dydžio,
  • Apsaugos įmonės žalų istorijos.